Financiële rapportages

Jaarrekening opstellen:
Als MKB ondernemer bent u niet verplicht om uw jaarrekening door een accountant te laten controleren. Toch wilt u dat uw jaarrekening vakkundig en zorgvuldig wordt opgesteld. Onze professionals stellen uw jaarrekening samen volgens een standaard werkprogramma die voldoet aan de eisen van de Wet op Jaarrekening. We verstrekken hierbij een samenstellingsverklaring, indien u wel een goedkeurende verklaring nodig heeft kan Verhoeve Advies alle voorbereidende werkzaamheden uitvoeren tot het opstellen van de interne jaarrekening, waarna een eventuele accountant uit ons partnernetwerk kan worden ingeschakeld.

Tussentijdse overzichten:
Verhoeve Advies stelt voor 4 tussentijdse overzichten op met professionele software. Deze overzichten worden voor u klaargezet in de klantenportal, waarna ze als uitgangspunt dienen om met u proactief te sparren over de actuele situatie van uw onderneming. U kunt denken aan de volgende output:

  • Financiële tussentijdse cijfers
  • Prognose overzichten
  • Liquiditeitsoverzichten

Online administatie

Facturen uploaden

Realtime dashboards

Ontzorgd voor vaste prijs

Persoonlijk contact